Schronisko dla słów

Oto pierwsze imperium, które rozciąga się od słowa do słowa :)

pratensja

(dawniej spotykana pisownia pra-tensja); napięcie trwające od niepamiętnych czasów; najdawniejsze pratensje to np. rozziew między ziemią a niebem, ludźmi a bogami, światłem a ciemnością, "swoimi" a "obcymi"; przejście przez obszar pratensji bywa ceremonialne - może mieć postać nabożeństwa, obrzędu inicjacyjnego lub psychoterapii

Autor: Rudolf Stettke (sprawdź inne słowa tej osoby)


Schronisko dla słów on Facebook


Popfabryka / Iluzjon